Bluebox er et helt nytt konsept innen solsentre! Har blitt en stor suksess i utlandet, og introduseres nå i Norge. Bluebox ser annerledes ut fordi den virkelig er annerledes! Tøff design, alt tilpasset i minste detalj, solarier av høy kvalitet og en profesjonell markedsføringspakke. Hvis du er tidlig ute, kan DU få eneretten på å drive bluebox-solsenter i ditt distrikt!

Bluebox - trinn for trinn:

Tenker du på en bluebox, tar du kontakt med oss så tidlig som mulig, slik at vi sammen kan utforme ditt eget bluebox-solsenter: Her er gangen i det hele:

1: Finne lokale - viktig for suksess! Lokaler nær dagligvarebutikker, med god parkering og synlig fra hovedvei vil erfaringsmessig være svært gunstige. Med sitt gjennomførte design passer bluebox også godt inn i kjøpesentre.

2: Sammen med deg planlegger vi størrelse og utstyr til solsentereet, og gir selvsagt en kalkyle på hva det hele koster - og realistiske inntektsmuligheter.

3: Studioet skisseres, tidsplaner og arbeidsfordeling blir nøye gjennomgått sammen med deg.

4: Når dette er klarlagt, lages datategning av solsenteret, slik at du kan studere det fra alle kanter - innenfra og utvendig, med solarier, plakater og bannere osv. Dette er et svært nyttig verktøy for videre debatt - (og også noe håndfast å vise banken din dersom du trenger finansiering).

5: Når du har bestemt deg, settes produksjonen av vegger og dører i gang. Vi skreddersyr alle detaljer. Samtidig må det bestiller håndverkere som kan ta seg av f.eks. elektriske installasjoner.

6: Allerede i konstuksjonsfasen tenker vi på markedsføring. Bluebox leveres med håndbok og øvrig materiell for markedsføring/profilering.

7: Fagfolk monterer opp studioet ditt, får på plass solarier, programmerer og prøvekjører det hele for at alt skal fungere fra dag 1.

8: Alt er klart til å starte opp! Slipp kundene til og nyt gleden ved å ha skapt din egen bedrift!

Skriv ut denne siden Sol-import.no mail: info@sol-import.no Tlf.: 40047304