SLIK STARTER DU ET SOLSENTER MED SUKSESS:

Hvis du allerede har en virksomhet, er det gjerne lett å skaffe plass til et solarium eller tre i de lokalene du allerede har …?

Hvert solarium bør ha et rom på ca 275 x 275 cm, altså ca 7-8 m2. Det er en fordel med en egen inngang, slik at du kan ha åpent utover kvelden og i helgene. Du kan få automatiske dørlåser, hvor utgangsdøren blir åpnet og stengt, og lys slått på og av, til de tidene du bestemmer – snakk med elektrikeren du bruker.

Hvis ikke du allerede har et passende lokale, er det å være på utkikk. Ledige butikklokaler eller nedlagte postkontor kan gjerne være passende, vi anbefaler deg å legge vekt på en godt synlig beliggenhet langs mye trafikkert vei, og det er viktig med parkeringsplasser i nærheten. – Kan du få et samarbeid med noen som har langåpent (bensinstasjoner, kiosker, osv) vil dette være gunstig. Hvis det er tilgjengelige lokaler på gateplan, bør dette velges fremfor lokaler i 2. etasje og oppover. Mange og store vinduer er en fordel – jo synligere, jo bedre!

Hvor mange solarier du skal ha, må selvsagt vurderes ut fra hvor mange som bor i nærheten. Du bør i det minste ha 2-3 solarier, men på den annen side skal det være et svært stort sted for at det er nødvendig med mer enn 5-6 stykker. Ikke ha for mange typer solarier, det beste er erfaringsmessig å ha enten alle i samme type, eller 1-2 mindre, og resten større solarier av samme type.

I tillegg til plass til solariene, må du ha plass til venterom og et lite bøttekott og lager. – For et solsenter med ca 3 solarier vil det totalt være behov for ca 30 m2, med 5-6 solarier er 50-60 m2 passende - forutsatt at lokalene kan brukes fullt ut, ofte er formen på lokalene slik at det må være litt større for at man skal få plass til alt. Vi har lang erfaring i planlegging og god utnyttelse av lokaler, send oss en plantegning eller skisse, så sender vi deg et forslag.

Mange som har selvbetjente solsentre med god plass, pleier å leie ut litt lokaler til beslektede bransjer – for eksempel frisør eller hudpleie, på denne måten har man en viss form for betjening store deler av dagen, og får redusert leieutgiftene sine.

Markedsføringen består dels av kampanjer, dels av jevnlig markedsføring, og reklame på og i lokalet. Kampanjer brukes helst ved oppstart, og når du vil ha litt ekstra aktivitet i lavsesong. Bare svært lokale aviser bør brukes, ellers kaster du bort mye penger på å annonsere utenfor der de aktuelle kundene dine bor. Postkasseaksjoner fungerer bra, paller med plakater i veikanten er rimelig og lettvint reklame med svært stor effekt. Jungeltelegrafen er viktig, så pass på at du har et rent og ryddig lokale med bra solarier. Soltron leverer gode plakater og annet materiell for innredning/utsmykning av lokale og annen markedsføring.

Myntbokser plasseres på utsiden av solrommene. For å redusere risiko for innbrudd, bør veggen forsterkes bak myntboksene, det aller beste å montere dem på betongvegg hvis det er noen slike i lokalet. Vi kan levere innbruddssikrede myntbokser. Myntboksene starter solariene 1-2 minutter etter at myntene er lagt på, slik at man har god tid til å ta av seg først. Boksene kan også reguleres for ”happy-hour” med mer sol for pengene enkelte perioder på dagen for å trekke kunder til stillere perioder som tidlig formiddag og sen kveld.

Elektrisitet: Det legges inn 3-fase 230 eller 400 volt, 20 / 16A til hvert solarium, Vi leverer solarier til alle aktuelle spenninger, men må da få vite hvilket strømopplegg du har i lokalet. Be gjerne elektriker ringe oss om dette. Mesteparten av strømmen solariene bruker, blir til slutt til varme, og det er viktig å få denne ut av solrommet. Soltron-solariene er laget for å sikre svært god og rimelig ventilasjon, det trenges bare en slange eller luftkanal i solrommet for å ordne dette. Vi har lang erfaring med dette, så dette lager vi gode løsninger på (vanligvis bedre løsninger til priser langt under hva et ventilasjonsfirma vil foreslå!).

Solrommet trenger et par papirdispensere (holdere for tørkepapir), sprayflaske med rensevæske, stol eller krakk, speil og et par kleshengere, stor papirkurv - gjerne med lokk.

Vi leverer bruksanvisning, godkjenningsmerker for solariene, og de plakatene som Statens Strålevern har bestemt skal være oppslått i et solsenter. Vi leverer over hele landet.

Og du har sikkert en del spørsmål til - og da er det bare å ringe på 40047304. Sender du tegninger/skisser over faks, bruker du 55121317, mens e-post er info@sol-import.no . Med vennlig hilsen Sol-import.no Gullstølsstien 139, 5152 Bønes.

Sol-import.no mail: info@sol-import.no Tlf 40047304